Om Connbec

Natten den 10 augusti 1736 började en stor brand i kvarteret Proberaren som ligger mellan Drottninggatan-Aguéligatan-Kungsgatan- Borgmästaregatan. På bara en natt försvann nästan hela staden, av brandprotokollet framgår att byggnadernas höskullar var fyllda med torrt foder och därför fick branden ett så häftigt förlopp.

På den tiden samsades olika boende i området det var befattningshavare i staden och gruvans tjänst samt bönder och hantverkare. Under 1800-talet ändrades en del av husen från att varit lågbyggda med innergårdar till att bli tvåvåningshus med affärer och olika hantverkare ut mot gatorna. Det fanns bl.a. garvare och järnhandlare samt speceriaffärer i området.

Ända in på 1900-talet bodde det kvar en anda av självhushåll i området det var hönsen som var kvar längst. I hörnet Drottninggatan-Borgmästaregatan låg Forsbergska gården, den köptes av August Larson 1902 och hans firma, Sala Varulager som fanns kvar ända till 1963.

Under åren 1968-1970 ändrades karaktären på området till att bli ett modernt område med blandat bestånd bestående av det som finns idag, som affärshus mot Drottningatan, parkeringshus mot Kungsgatan, bostäder utefter Aguéligatan samt Borgmästaregatan. Dessa byggnader byggdes av Anders Diös Byggnadsfirma och vid 1974 köptes husen av en affärsman vid namn Hans Conning. Connings har bedrivit fastighetsförvaltning sedan dess och 2007 ombildades företaget till att bli ett Aktiebolag, Connbec Fastigheter AB så husen har förvaltats av samma ägare i 36 år till idag. Företaget har en mycket genuin tanke över att förvalta samt äga fastigheter i Sala.

En del av texten tagen ur Anders Diös bygger vidare i Sala från 1974.